Regler og betingelser

Regler og betingelser (gældende pr. 1. januar 2021)

Kontaktinformationer

GOK Aabenraa

v/ skoleleder Henrik Pallesen

info@gokaabenraa.dk 

Tilmelding

Da vi ønsker en personlig kontakt, er det kun muligt at tilmelde sig hold ved enten at ringe til eller sende en mail til skolelederen.

Ved skriftlig henvendelse skriv da gerne navn og adresse samt kontaktoplysninger.

Ved alle henvendelser bedes holdnummer oplyst.

Bekræftelse og betaling

Efter tilmelding vil du/I modtage en mail med bekræftelse samt betalingsoplysninger. Sker dette ikke, kontakt da gerne skolelederen inden opstart.

Skulle det ske, at et hold ikke oprettes pga. manglende tilmeldinger, vil der blive sendt en mail ud herom. Eventuelle indbetalinger vil blive tilbageført.

Tilbagebetaling af deltagergebyr i forbindelse med fx udmeldelse er ikke muligt efter holdopstart. Der kan dog i helt særlige tilfælde, som vurderes individuelt, være tale om tilbagebetaling. Dog vil GOK Aabenraa beregne sig et administrationsgebyr på 100 kr.

Undervisningsteder

Der undervises pt. nedenstående steder:

Arena Aabenraa

Hjelm Allé 3

6200 Aabenraa

--------------------

Fjordskolen

Åbjerg 8B

6340 Kruså

--------------------

Rødekro Sundhedscenter

Østergade 61-63

6230 Rødekro

--------------------

Lehmann og Partners

Michael Jebsens Plads 1-3

6200 Aabenraa 

Vi beder alle deltager overholde hygiejne reglerne de respektive steder.

Sygdom/fravær

Meldes til underviseren på det relevante hold.

Ved længerevarende sygdomsforløb kontakt venligst skolelederen.

Persondataforordning

Der henvises til afsnittet GDPR 

Deltagere fra anden kommune

Er du bosiddende i en anden kommune end Aabenraa Kommune, har du pligt til at oplyse dit cpr.nr. for at kunne deltage på et hold jf. Folkeoplysningsloven.

Forbehold

GOK Aabenraa udsender en mødeoversigt ved holdopstart i henholdsvis januar og august. Der tages forbehold for ændringer i forhold til oversigten. Undervisning aflyst af GOK Aabenraa forsøges dækket med vikar eller forlængelse af sæsonen.

Ferier

GOK Aabenraa følger som hovedregel folkeskolernes ferieplan.

dof