Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i GOK Aabenraa

Tirsdag den 9. marts 2020, kl. 19.00 - Frivilligcenter Aabenraa, Sct. Nicolai Gade 5
VIGTIGT! Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen fra kl. 18.30-19.00. Birgit Ravn Jensen modtager genvalg. Mød op og afgiv din stemme!

Dagsorden ifølge vedtægterne(dagsorden kan rekvireres ved tilmelding).

Af hensyn til det lette traktement, som serveres, bedes du tilmelde dig til
Lisbet Dalsager på gokaabenraa@gmail.com eller 21690323 (gerne sms) senest 2. marts 2020.

Som deltager på vores hold har du mulighed for at høre om GOK Aabenraas virke i det forgangne år.
Ønsker du også at have indflydelse og stemmeret, skal du registreres som medlem af
GOK Aabenraa inden generalforsamlingens start. Kontingentet er kr. 0. Det kan ske, hvis/når du kommer ved aflevering af nedenstående blanket i underskrevet stand.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jeg ønsker at være medlem af den folkeoplysende forening, GOK Aabenraa.

Dato __________                 Navn ____________________________________________________________

E-mail_____________________________________________                 Underskrift _______________________ 

dof