Undervisning i vand og på land

GOK Aabenraa står for Gigtforeningens Oplysnings Kreds i Aabenraa og vi samarbejder med Gigtforeningen, men er en selvstændig aftenskole.

Har du brug for forebyggende, genoptrænende eller smertelindrende motion og/eller ønsker du socialt samvær og velvære?

Så er GOK Aabenraa muligvis det rette tilbud.

Vi tilbyder undervisning i varmt vand og på land. Undervisningen tager sigte på at lære dig øvelser - også af gymnastisk karakter.

Der lægges stor vægt på en alsidighed i øvelserne, så kroppen arbejdes igennem som helhed.

Formålet med øvelserne er at fokusere på led stabilitet, styrke og udholdenhed. Herigennem kan mange med problemer i bevægeapparatet mindske smerter og få øget velvære og livskvalitet.

Der kan til en vis grad tages hensyn til individuelle behov - og man kan altid udføre øvelserne i eget tempo og efter egne evner.

Du behøver ikke at kunne svømme for at deltage på et vandhold, da undervisningen foregår i det lave bassin.

Ligeledes kræves det heller ikke, at du har udstyr til undervisning på land, da vi stiller redskaber og måtter til rådighed.

Du er altid velkommen til at få en prøvetime.