Vores bestyrelse

Per Steen Kristensen (formand)

Nina Rask (kasserer)

Annette Dall Bang-Jensen (bestyrelsesmedlem)

Berit Wehner Feidenhans’l (bestyrelsesmedlem, udpeget af Gigtforeningen Sønderjyllands Kreds)

Tove Schultz Lund / Merete Z. Jepsen (lærerrepræsentant)

Susanne Scheller (deltagerrepræsentant)

Grethe Davids (1. suppleant til bestyrelsen)

Britta Albjerg (2. suppleant til bestyrelsen)