Tilmelding og betaling

Tilmelding

Sker ved at klikke på  "Tilmeld nu" ved det enkelte hold.

Du kan dog også tilmelde dig ved enten at ringe til eller sende en mail til skolelederen.

Ved skriftlig henvendelse skriv da gerne navn og adresse samt kontaktoplysninger.

Ved alle henvendelser bedes holdnummer oplyst.

Bekræftelse og betaling

Efter tilmelding vil du/I modtage en mail med bekræftelse samt betalingsoplysninger. Sker dette ikke, kontakt da gerne skolelederen inden opstart.

Skulle det ske, at et hold ikke oprettes pga. manglende tilmeldinger, vil der blive sendt en mail ud herom. Eventuelle indbetalinger vil blive tilbageført.

Tilbagebetaling af deltagergebyr i forbindelse med fx udmeldelse er ikke muligt efter holdopstart. Der kan dog i helt særlige tilfælde, som vurderes individuelt, være tale om tilbagebetaling. Dog vil GOK Aabenraa beregne sig et administrationsgebyr på 100 kr.

Sygdom/fravær

Ved længerevarende sygdomsforløb kontakt venligst skolelederen.


Deltagere fra anden kommune

Er du bosiddende i en anden kommune end Aabenraa Kommune, har du pligt til at oplyse dit cpr.nr. for at kunne deltage på et hold jf. Folkeoplysningsloven.

Forbehold

GOK Aabenraa udsender en mødeoversigt ved holdopstart i henholdsvis januar og august. Der tages forbehold for ændringer i forhold til oversigten. Undervisning aflyst af GOK Aabenraa forsøges dækket med vikar eller forlængelse af sæsonen.

Ferier

GOK Aabenraa følger som hovedregel folkeskolernes ferieplan.