Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i GOK Aabenraa:

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00

Sal 5, Arena Aabenraa.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På valg til bestyrelsen er:
Susanne Scheller, Nina Rask, Britta Albjerg og Grethe Davids. Alle er villige til genvalg. 

Af hensyn til traktement bedes du tilmelde dig ved:
skoleleder Henrik Pallesen, mail: info@gokaabenraa.dk eller tlf.: 53 39 89 18 senest 17. marts.

Som deltager på vores hold har du mulighed for at høre om GOK Aabenraas virke i det forgangne år.
Ønsker du også at have indflydelse og stemmeret, skal du registreres som medlem af
GOK Aabenraa inden generalforsamlingens start. Kontingentet er kr. 0. Hvis du ikke allerede er medlem, kan det ske ved at udfylde og aflevere en tilmeldingsblanket ved indgangen.